A A A

Odmiany krótko owocowe

Iwa. Odmiana krajowa ustalona, żeńska, parteriokarpiczna, odporna na parch, nadaje się do najwcześniejszej produkcji szklarniowej, ponieważ rozwija się dobrze również w gorszych warunkach świetlnych. Owoce wyjątkowo kształtne, długości . około 20 cm, jednolicie zabarwione, jasnozielone, bardzo smacz^ ne, bez goryczy, o wyjątkowo małej komorze nasiennej i bardzo delikatnej skórce. Rośliny odznaczają się intensywnym wzro­stem i silnym rozgałęzianiem, Plon dochodzi nawet do 35 kg/m2.

Maram. Mieszaniec holenderski, wcześniejszy i plenniejszy od odmiany Iwa, odporny na parch. Owoce długości około 20 cm, jasnozielone z jasnymi smugami do Va długości owocu, bez goryczy. Średnia masa owocu 210 g. Rośliny pokrojem i wzrostem zbliżone do odmiany Iwa.

Skierniewicki. Odmiana krajowa ustalona, żeńska, parteno? karpiczna, odporna na parch. Owoce długości 15—18 cm, ciem­niejsze-z żółtymi paskami biegnącymi od wierzchołka owocu mniej więcej do  jego długości, pozbawione goryczy. Masa owocu około 180 g. Komora nasienna mała, skórka dość gruba.

Wilanowski. Mieszaniec krajowym (Iwa X Skierniewicki), wczesny, odporny na parch. Owoce'długości 17—19 cm, walco­wate, ciemnozielone, bez goryczy. Średnia masa owocu 185 g. Powierzchnia owocu słabo żebrpwańa. Wzrost roślin intensy­wniejszy niż odmian Skierniewicki- i Iwa.