donkwiat.pl format.lublin.pl donkwiat
A A A

Uprawa na balotach słomianych

Do podłoży, powszechnie używanych również w wielkotowa-rowej produkcji ogórka, należy słoma żytnia lub pszenna spra­sowana w baloty. Takie baloty układa się w miejscach, gdzie mają przebiegać rzędy roślin, przy czym baloty mogą być do V4 lub Va swojej wysokości zagłębione w glebie lub też uło­żone na jej powierzchni. Zagłębianie balotów może być stoso­wane w niższych szklarniach, gdzie przy sadzeniu roślin zbyt wysoko mogłyby występować trudności z ich prowadzeniem. Jeżeli w glebie szklarni występują patogeny lub szkodniki, to zaleca się wykładanie powierzchni pod balotami folią.

Do uprawy ogórka zaleca się używać baloty szerokości 40— 50 cm i wysokości 30—40 cm. Długość balotu ma mniejsze zna­czenie, ale baloty długości ponad 80 cm trudno jest układać ze względu na ich duży ciężar i skłonności do rozpadania się. Ważny jest też stopień sprasowania słomy; najlepszy jest średni. Balot o wymiarach 40X50X60 cm i średnim stopniu sprasowa­nia waży 6—7 kg.

Przed użyciem do produkcji należy przede wszystkim baloty

zwilżyć, zużywając na 1 kg słomy 4—5 litrów wody. Baloty

należy polewać wodą stopniowo, aż do pełnego ich nasycenia.