A A A

Odmiany długo owocowe

Farbło. Mieszaniec holenderski, wczesny, odporny na parch. Najbardziej przydatny do uprawy zimowo-wiosennej, lecz może być także uprawiany w okresie lata i jesieni. Owoce ciemno­zielone, regularnie żebrowane, mało kolczaste, bez goryczy. Wzrost roślin intensywny, krótkie międzywęźla, dobrze rozwi­jają się pędy boczne. Liście małe, ciemnozielone.

Gofj/79. Mieszaniec krajowy, wczesny, odporny na parch. Owoce długości 29—31 cm, ciemnozielone, słabo żebrowane, bez szyjki, bez goryczy. Masa owocu 340—360 g. Wzrost roślin średnio intensywny. Odmiana pod względem wczesnosci i plonu dorównuje odmianom Pepinex i Farbio.

Moskiewski. Mieszaniec z ZSRR, wczesny, w uprawie zimo­wo-wiosennej owocuje po 74—77 dniach od wschodów. Owoce długości 34—36 cm, cylindryczne, gładkie lub ze słabo zazna­czoną szyjką, bez goryczy. Masa owocu 350—390 g. Rośliny silnie rosnące, dobrze ulistnione, z przewagą kwiatów żeńskich. Pod koniec plonowania mają tendencję do wytwarzania owoców niekształtnych.

Pepinex 69. Mieszaniec holenderski, wczesny, odporny na parch, nadaje się do uprawy w ciągu całego roku. Owoce dłu­gości 45 cm, ciemnozielone, żebrowane, z zaznaczoną szyjką, bez goryczy, z małą komorą nasienną. Masa owocu 460—500 g. Rośliny dobrze ulistnione, odznaczają się silnym wzrostem i sil­nym rozgałęzianiem.