format.lublin.pl
A A A

Szczepienie ogórka na dyni figolistnej

W gorszych warunkach uprawy, a także przy podłożu zaka­żonym grzybami z rodzaju iusaiium, szczepienie ogórka na dyni figolistnej jest często jedynym sposobem uzyskania wysokich plonów.

System korzeniowy dyni figolistnej jest odporny na te grzy­by, a ponadto odznacza się intensywniejszym rozwojem i mniej­szymi wymaganiami co do temperatury podłoża. Nasiona ogór­ków wysiewa się o 4—6 dni wcześniej od nasion dyni do skrzy­nek wysiewnych, wypełnionych podłożem z torfu wysokiego. Dla przyspieszenia kiełkowania nasion dyni wskazane jest mo­czenie ich przez 24 godziny w wodzie o temperaturze około

25°C.

Szczepienie przeprowadza się wówczas, gdy siewki ogórka i dyni mają pędy tej samej grubości i liścienie długości 2—3 cm. Jeżeli ogórki rosną zbyt szybko, trzeba je przepikować dla opóź­nienia wzrostu.

Przystępując do szczepienia siewkę ogórka i dyni wyjmuje się z podłoża. Na pędzie ogórka wykonuje się żyletką nacięcie z dołu do góry (w odległości około 2 cm od liścieni) długości około 1,5 cm do połowy grubości pędu.