A A A

Korłowatość korzeni pomidora

Choroba zostaje zauważona najczęściej-po 2—4 tygodniach od posadzenia rozsady. W słoneczny dzień i w podwyższonej tem­peraturze rośliny w szklarni częściowo lub całkowicie więdną, a dopiero w nocy odzyskują normalny turgor. Liście porażo­nych roślin są mniejsze, jasnozielone. Korzenie porażonych ro­ślin mają brunatną barwę, są grubsze od normalnych, o nie­równej, podobnej do korka powierzchni. Grzyb wytwarza na porażonych korzeniach czarne, drobne owocniki. Może żyć sa­profitycznie w glebie.

Choroba wpływa bardzo ujemnie na zawiązywanie się owo­ców, obniżając plon.

Zapobieganie i zwalczanie. Zaleca się termiczną dezynfekcję gleby na możliwie dużą głębokość lub chemiczne odkażanie Basamidem granulowanym (50 g/m3), Bunemą (40— 60 cm3/m2) lub Yapamem (100—200 ml/m2). Basąmid rozsiewa się za pomocą specjalnych lub nawozowych siewników;1 a na-stępnie dokładnie miesza z glebą do głębokości zależnej od za­stosowanej dawki (50 g/m2 do głębokości 20 cm). Vapam jest stosowany przy użyciu specjalnego, urządzenia.