A A A

Wymagania cieplne

Ogórek jest rośliną o wysokich wymaganiach co do temperatury powietrza i podłoża, dlatego też jego uprawa pod szkłem czy folią bez stosowania ogrzewania jest nieuzasadniona. Mo­żna wprawdzie uprawiać ogórek w tunelach nie ogrzewany eh, sadząc rozsadę w końcu maja, po okresie przymrozków i chło­dów, ale uzyskuje się wtedy niewielkie przyspieszenie owoco­wania w stosunku do uprawy polowej.

W szklarniach lub tunelach ogrzewanych należy zapewnić roślinom znacznie wyższe temperatury, niż w uprawie pomi­dorach W krajach o wysokim poziomie techniki w warzywnictwie szklarniowym utarł się. pogląd', że w szklarniach, w których uprawiane są ogórki, opłaci się stosować nawet najbardziej kosztowne urządzenia do automatycznej regulacji klimatu, po­nieważ osiąga się bardzo wysokie plony.

Temperatura powietrza. Minimalna temperatura powietrza w szklarni wynosi 20°C, temperatura niższa w wyraźny sposób wpływa na osłabienie tempa wzrostu i rozwoju roślin.