A A A

Produkcja rozsady

Na wyprodukowanie rozsady ogórka potrzeba 30—35 dni, pod warunkiem jednak zapewnienia właściwej temperatury po­wietrza i podłoża oraz odpowiednio intensywnego oświetlenia. Dlatego też przygotowując rozsadę dla najwcześniejszych ter­minów uprawy szklarniowej, należy doświetlać rośliny. Bez doświetlania okres produkcji rozsady ogórka w miesiącach zimo­wych wynosi 50—60 dni.

Najlepiej jest siać nasiona podkiełkowane bezpośrednio do doniczek. Sposób ten znacznie zmniejsza nakład pracy ręcznej, a ponadto pozwala na sadzenie tylko silniejszych roślin z na­sion prawidłowo kiełkujących. Siew nasion ogórka do skrzynek z następnym pikowaniem do doniczek jest bardziej kłopotliwy, a jakość rozsady gorsza.

Do podkielkowywania nasion można użyć płytek Petriego lub większych płaskich pojemników szklanych lub z tworzywa sztucznego. Na dnie tych naczyń kładzie się nasączoną wodą ligninę, na niej pojedynczą warstwę nasion i przykrywa dość szczelną pokrywą. Wilgotność względna powietrza w naczyniu powinna wynosić około 100%.