donkwiat donkwiat.pl
A A A

Nawozy mineralne

Dawki nawozów mineralnych w przeliczeniu na 100 kg su­chej słomy wynoszą: 2,5 kg saletrzaku, 1,2 kg saletry amono­wej, 0,4 kg superfosfatu pylistego, 0,2 kg siarczanu potasowego. Zamiast tych nawozów można zastosować mieszankę nawozową MIS 3. Dawka części A tej mieszanki na 100 kg słomy wynosi 5 kg. Przed zastosowaniem mieszanki MIS 3 należy jeszcze do­dać około 1,0 kg saletry amonowej na 100 kg suchej słomy. Po kilku dniach, gdy baloty słomiane zagrzeją się do tempera­tury 30—35°C, należy przykryć je 10-centymetrową warstwą podłoża, przygotowanego z torfu wysokiego (sposób przygoto­wania omówiono niżej). Do sadzenia rozsady ogórka przystępuje się, gdy tem. balotów osiągnie ok. 35°C i już nie wzrasta.

Mniej więcej po miesiącu od posadzenia rozsady zaczyna się zasilanie roślin, Co 3—5 dni daje się na przemian na roślinę; 5—8 g saletry amonowej, a następnie 5—8 g mieszanki MIS 3,

Jeżeli stosuje się roztwór nawozów, to w pierwszym okresie intensywnego wzrostu roślin stężenie roztworu nie powinno być niższe od 0,3°/o, może dochodzić do 0,5%. Można stosować rów­nież kilkakrotne nawożenie rozcieńczoną (w stosunku 1 : 4 lub 1 : 5) gnojówką z dodatkiem nawozów fosforowych i potaso­wych.