Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Przechowywanie

W okresie wiosenno-letnim pomidorów się nie przechowuje ze względu na stałe obniżanie się ich ceny. Natomiast przecho­wywanie pomidorów wyprodukowanych późnym latem i jesie­nią jest uzasadnione.

Dojrzałe pomidory mogą być przechowywane mniej więcej przez tydzień w temperaturze 8—12°C i wilgotności powietrza około 9(P/o bez widocznych zmian jakości; w temperaturze po- ( niżej 8°C tkanki ulegają rozpadowi wewnętrznemu.

Owoce nie w pełni dojrzałe, które mają powoli dojrzewać, należy umieścić w temperaturze 12—15°C i wilgotności powie­trza około So^/o. W niższych temperaturach zachodzą nieodwra­calne przemiany' biochemiczne, uniemożliwiające dojrzewanie. „Zapalone" pomidory można przetrzymywać w temperaturze 8—12°C mniej więcej przez miesiąc. Gwałtowne wahania tem­peratury w pomieszczeniu, w którym składowape są pomidory, szczególnie przy wyższej wilgotności powietr-za, powodują skraplanie się pary wodnej na owocach, co sprzyja gniciu.

Pomieszczenie, w którym składowane są pomidory, powinno być dobrze wietrzone, aby zapobiec zwiększeniu się stężenia etylenu wydzielanego przez dojrzewające oWoce, etylen bowiem przyspiesza dojrzewanie.